web tasarım, izmirgoogle reklam, izmir, adwordsreklam, izmir
   
web tasarım, izmir, web sitesi
Google Adwors, Google Reklam, İzmir

Google Adwords
profesyonelce yönetildiğinde düşük maliyet ile maximum fayda sağlar.

Referanslarımızı sorunuz.
 


Türk Ticaret Kanunu'nda
Web Sitesi Zorunluluğu

Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yeniden hazırlanan Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, her sermaye şirketine bir web sitesi zorunluluğu getirmektedir. Bu kanunun amacı; şirketlerin sermaye yapısının kamuoyuna açık olarak yayınlanması ve toplumun bilgilendirilmesidir.

Yeni kanun maddeleri, web sitesine sahip olan firmalara, ilgili kanun maddelerine göre web sitelerinde güncelleme yapma zorunluluğu getirmektedir.

1 Ocak 1957 tarihinden beri yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan en önemli değişiklik olarak şirketlere internet ortamına taşınma zorunluluğu getiriliyor. Web Sitesi zorunluluğu ile ilgili maddeler :

MADDE 1502 :
1 - Web Sitesi
1 - Her sermaye şirketi bir Web Sitesi oluşturmaya ve sitenin belli bir bölümünü, şirketin kanunen yapması gereken ilanlarına, pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalarına, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlıkları ve yapılması ile ilgili, ortaklara sunulması gereken belgelerin açıklanmasına, bu kurullara ilişkin davetlerin yapılmasına, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulmasına, bilgi almaya yönelik sorulara, verilen bilgiye ve benzeri diğer işlemler ile bu kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara tahsis etmek zorundadır.
Ayrıca finansal tabloları, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması, denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin cevap ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin web sitesinde yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü sonuç 3 yıl sitede kalır.

2 - Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dahil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukuki iradeler olduğu, sitenin bu kısmına ulaşılmasının usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

3 - Web sitesinin bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş kısmında yayımlanan bilgilerin başına parantez içinde "yönlendirilmiş mesaj" ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve yukarıda anılan yönetmeliğe uyulmak sureti ile değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.

4 -Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. Web sitesinde yer alacak bilgileri metin haline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikce onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.


Elektronik Alışveriş
Ayrıca elektronik alışverişte de kanun hükümlerinin geçerli olduğunu gösteren bir madde yer alıyor. Böylece elektronik alışverişte yapılan işlemlerin, normal alışveriş gibi geçerliliği hukuksal kurallar ile düzenleniyor.


MADDE 1503 :
Tarafların açıkca anlaşmaları ve 18inci maddenin 3. fıkrası saklı kalmak şartı ile, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyid mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

 

  Güncel Projeler:

  Pasta Tarifleri
  Kek Tarifleri
  Kurabiye Tarifleri

REKLAM
TURK
Web Tasarım &
İnternet Hizmetleri
0 232 277 09 98

Onur Mh. Badem Sk 5/3
Media Markt Karşısı
Balçova İZMİR
REFERANSLARIMIZ

www.altay.org.tr

www.bucaspor.org.tr

www.bucagenc.org

www.izsofoda.org.tr

www.clinicaplus.com.tr

www.laperi.com.tr

www.safefarma.com

adirondackmassage.com

cookreporteurope.com

www.teknofaks.com.tr

www.ergulteks.com

www.e-yemek.org

www.ilsgr.com

www.saglikmarketim.com
Web Tasarım, İzmir, Google ReklamReklamTurk 
Balçova İZMİR